Mårhund

Mårhunde nytReguleringskursus Mårhund – Ringkøbing-Skjern
Arrangør: Ringkøbing-Skjern Jægerråd
Tidspunkt: onsdag den 08. maj 2019 kl. 17.00 – 22.00
Kursussted: Besøgscenter NH, Hjortmosevej 20, 6950 Ringkøbing (kør ad Lervangvej)
Tilmelding: senest den 03. maj via sms mobil 40143320 (Lars Chr. Rejkjær) oplys navn. Først til mølle – max antal deltagere 24.
Regulering af Mårhund – hvordan, hvornår, hvorfor?
Nu er vi klar med Mårhundereguleringskursus i kommunen. Kurset afholdes som opfølgning på vores mårhundeaftener. Vi opfordrer alle interesserede i at deltage i reguleringskursus.
Der vil på kurset indgå teori om mårhundens levevis og vi vil kigge på oprettelse af baitpladser, analyse af terræn, fodring og selve jagten.
Emnet fældefangst og gravjagt, vil også være en del af kurset.
Underviser: Mårhundereguleringsjæger i DJ Jørgen Bøgen, Gram.
Kurset er gratis, dog med betaling af forplejning kr. 110,- (Sandwich og aftenskaffe)
En del af undervisningen foregår udendørs. Ringkøbing-Skjern Jægerråds bestyrelse

 Hej alle 


Hermed de sidste to nyhedsbreve.

I det sidste nyhedsbrev var også en præsentation af fælde som er kostrueret til fangst af mårhund. Denne præsentation har jeg undladt at medsende da den fylder ca 25 mb - såfremt nogen ønsker at få denne præsentation tilsendt hører jeg gerne fra jer. 

NB: Jeppe snogdal fik igår held af at skyde hannen fra parret der i nyhedsbrevet er anført observeret i Rejkjær - godt gået Jeppe. Der sættes nu Judasdyr ud i området for derved at fange tæven. 


Mvh

Niels-Erik

Kære MHRJ.

 

I får lige lidt ekstra information fra mig, her inden påsken.

 

·            NST har lukket i påsken, dvs. fra på fredag. Hvis I regner med at få brug for en skydetilladelse i løbet af påsken, må I endelig huske at søge den snart, så vildtkonsulenterne har mulighed for at godkende den inden på fredag. Giv gerne mig et praj, så vi er sikre på den kommer igennem.

·            Jeg checker min mail løbende i ferien, så skriv, hvis der er noget, der ikke kan vente til efter påske. I kan også forsøge at ringe til Brian eller Preben, de checker deres telefoner ind i mellem.

·            Jeg har fået en forespørgsel på præsentationen fra vores ERFA-møde, så den har jeg vedhæftet.

·            Peter har fået nogle af de gamle EWS-kameraer med til Djursland, men jeg har også nogle stående her i Oksbøl. Sig til, hvis I mangler.

 

God påske til jer alle.

 

Med venlig hilsen 

Marie Fangel Cleemann
Forstfuldmægtig
Blåvandshuk 
Dir tlf.: (+45) 72 54 35 75 
Mobil: (+45) 21 41 86 28 
macle@nst.d


  Til Orientering for HB samt Kredsformænd

 

Til MHRJ og Vildtkonsulenter

 

 

20. feb.              De to hanner, der er fanget i private fælder ved Kolding og ved Ølgod,  er midlertidigt udsat som Judasdyr i to uger.

 

22. feb.              Han fanget i fælde i Vest Stadil Fjord i fælden ved Husby Klitvej. Midlertidigt genudsat som Judas.

 

25. feb.              Førnævnte judashan fra Husby Klitvej, genfanget i  Skjern å deltaet og aflivet.  Samme dag blev en ny han fanget ved Inderfjorden sad sammen med Ll vildmose 4 f.

 

26. feb.              Vejle ved Overgaard 2 M med Leif og Thøger, sad i dyb grav i skrænt. Brian.

 

27. feb.              Ejstrup. En jæger er ude at lufte sin hund og hunden finder en MH i et krat. Han får hunden fra mårhunden og går videre på sin tur. Da han vender tilbage sidder mårhunden samme sted 

og han går hjem og henter et jagtgevær og afliver MH.

 

1. marts.           Vejlerne. En ny mårhund han fanges i grav ved Vejlerne. Birgit Røge og Preben

 

1. marts             Ved et Bøvl har en lokal jæger nedlagt en tæve kl. 22.00, på anstand. Vi har i området haft en indsats med fælder over en længere periode, hvor vi har flere billeder af et par på vildtkamera.

Judastæven Ll. Vildmose 4 f er er nu udsat for at opspore hannen. Jægeren anvende en lysforstærkningskikkert til at fastslå dyrenes identitet, og kunne herefter skyde tæven med riffel.

 

                            

5. marts.           Thy. Nørhå Sø Ejstrup f og Gråkær Mose m var gået i par, og er derfor blevet skilt ad. Ejstrup f blev flyttet Husby ved Fjerritslev for måske kunne "finde" Søvig m der var forsvundet.

 

6. marts             Fælles ERFA møde ved Fussingø. Med deltagelse af 20 MHRJ samt projektledelsen. Se nærmere nedenfor under generel info.

 

9. marts.           Søvig m "genopstået" i Store Vildmose. Indfanget og skiftet halsbånd. Preben 10. Marts.

Samme dag er der opsat en betonrørfælde på NST´s arealer ved Veststadil fjord. Det er den første af flere forsøg med denne fældetype som Morten K. Hansen har fået hjem fra Tyskland.

 

11. marts.         Fandrup Himmerland. Lihme m havde fundet en mage. Denne blev Indfanget og neutraliseret den  13 marts.

Astrup, Dejbjerg F sad med mage i grav. Hannen er hjembragt og indgår i projektet. Tæven blev genudsat og går allerede nu med ny mage.

Gørding, Ølgod M og mage indfanget i mose ved. Vi testede her en af de nye ekvipager og Jørn Bøgens korthår fik stillet sin første mårhund. Super godt at vi fik mulighed forn at teste hunden

 

12. marts.         Bøvl. Li Vildmose 4 f fanget i grav ved med mage og hjembragt.

 

13. marts.         5 mårhunde er blevet neutraliseret og Li vildmose er udsat ved Klosterheden hvor der et par på kamera i privat skov.

 

 

Generel info:

Vi har afholdt vores ERFA møde på Fussingø hos NST Kronjylland, den 6. marts. Tak for husly.

 

På mødet blev følgende gennemgået:

 

1.       Status for projektet og resultater indtil nu.

2.       Foreløbig tilbagemelding og oplysning om evaluering af projektet fra COWI

3.       Siden sidst fra de deltagende MHRJ

4.       Oprettelse af baitplads i forhold til placering, fældefangst og mulighed for anstandsjagt.

 

Der var et godt fremmøde og vi er alle enige om at sætte alle sejl til i projektets sidste fase. Det blev bla, aftalt at der skulle fokuseres på at de frivillige MHRJ som har hunde der kunne være egnet til

indsatsen skulle afprøves. I praksis skal de MHRJ der er udpeget til dette, være klar til at rykke ud når MHRJ fra NST kommer ud på eftersøg, efter Judas dyr indenfor deres og nærliggende områder.

Endvidere har teknikken med at skyde den ene af et par ved hjælp af anstandsjagt på foderplads, givet præcis det ønskede resultat.

Som i kan se af ovenstående indsats den 11-12 marts har der været en høj succes rate J

 

COWI har i mellemliggende periode afleveret evalueringen til NST. Umiddelbart peger denne på at der er en klar tendens til at den fælles indsats har medført at bestanden af MH er på et stabilt niveau.

Dette havde ikke været tilfældet hvis der ikke havde været nogen eller en begrænset indsats. Der er derfor umiddelbart anbefaling om at fortsætte indsatsen.

Det er dog op til NST hvordan denne indsats skal foregå fremadrettet.

 

Vi har i den sidste tid observeret mange enlige MH samt etablerede par på foderpladserne med kamera. Vi har pt. 2 par i Nordvestsalling med 7-8 km mellem parrene.

Der arbejdes med foderpladser og der er udstedt natjagttilladelser med tilladelse fra lodsejere.

Der er verificeret et par ved Velling, samt et par ved Rejkjær. Begge steder arbejdes der på at få skudt den ene af parret ved anstandsjagt.

 

Når det lykkes vil vi forsøge at udsætte et judasdyr, inden for 24 timer.

 

Husk at få baitet op og pas pladserne. Det er nu vi skal fjerne mårhundene, inden de får hvalpe!!!

 

 

 

Jeg er på ferie fra mandag d. 23. marts og indtil d. 16. april. Alle henvendelser vedr. projektet skal derfor stilles til Marie. Personalet fra NST, har påskeferie fra 27. marts og indtil d. 7. April.

 

Jeg vil derfor bede jer om at bruge jeres netværk og gode samarbejde på tværs, til selv at løse de opgaver som dukker op i de næste tre uger. Skal der søges om natjagtstilladelser skal i hurtigst muligt kontakte

jeres lokale vildtkonsulent og samtidig orientere Marie. Se i øvrigt den vejledning mht. til procedure, jeg sendte i sidste nyhedsbrev.

 

 

MVH Projektledelsen

 

 

 

Med venlig hilsen/Yours sincerely

 

Peter Smærup

Konsulent/Project Manager

 

Danmarks Jægerforbund/Danish Hunters’ Association

Molsvej 34
8410 Rønde

Telefon/telephone +45 88887561

Mobil/cell +45 27802841

 

psm@jaegerne.dk

www.jaegerforbundet.dk

www.facebook.com/jaegerforbundet

 

Til MHRJ og vildtkonsulenter

 

Sommeren er gået direkte til efterår, men jeg håber at alle nød sommerferien.

Mårhundene har ikke holdt sommerferie og der har derfor været en del aktivitet, som har bevirket en del opgaver for nogle af jer.

 

Her er en oversigt over de væsentlige hændelser den sidste måned:

 

 

 

14.07             Der skydes 1 voksen MH og 2 hvalpe ved Filsø. Der er få dage før blevet skudt en hvalp og observeret flere dyr.

 

15.07             Der dræbes en MH hvalp af skårlægger på ejendommen ved Filsø.  

15.07             Stauning. Der skydes to hvalpe på anstand på baitplads.

 

22.07             Der skydes en hvalp mere i Stauning.

 

27.07             Der optræder tre MH på kamera, 2 gamle og en hvalp i Gråkær mose, Handest. Der opstilles efterfølgende en trådfælde på pladsen.

 

27.07             Trafikdræbt hvalp ved Billund Lufthavn. Det er muligt at det kan have været en hvalp, der har fulgtes med Fyrkat f, da tid og sted passer

 

31.07             Der fanges en hvalp i Gråkær mose. Den vejer ca. 2 kg og er får klein til at bære senderen. Den kommer på hotellet og genudsættes senere.

 

30.07             Der flyttes og opsættes fælder på Overgaard efter gentagne observationer i området. Fælderne er opstillet af jagtkonsortiet.

 

30.07             Trafikdræbt hvalp opsamles mellem Gredstedbro og Esbjerg

 

01.08             Der fanges en MH i fælde ved Julianeholm, og genudsættes med sender.

 

01.08             Der fanges endnu en hvalp i Gråkærmose. Denne påsættes sender og genudsættes.

 

02.08             Der dræbes en voksen MH han under høst på Mols. (Mejetærsker) Der observeres ikke andre dyr i området.

 

04.08             Der skydes voksen MH han, 8 kg. på Rosenvold gods, Vejle. Der ses flere dyr i området. Der oprettes Bait/kameraplads.

 

08.08             Gravlev. Der fanges en hvalp  i fælde på 3.3 kg, der genudsættes i området.

 

08.08-11-08  I denne periode kontrolleres og genfanges judas dyr ved Gråkær mose samt Overgaard /Julianeholm. De fanges og genudsættes. Der er på Overgaard kontakt til to MH, men hunden stiller desværre judasdyret.

 

10.08             2+1 trafikdræbte hvalpe opsamlet ved Ejerbavnehøj, med 2 km imellem de opsamlede dyr. Hvalpene vejede fra 2.3 til 4 kg.

 

11.08             Der fanges 2 hvalpe i trådfælde i Dejbjerg. Den ene genudsættes med sender, den anden kommer i hotellet. Hvalpene vejer 3-3.2 kg.

 

 

 

Generelt:

Som i kan se af ovenstående har der været meget aktivitet. Der er fanget og skudt adskillige MH ved brug af fælder samt anstand på Baitplads. Vi ser dette som et resultat af godt forarbejde og involvering af lokale lodsejere og jægere. Der er dog fortsat adskillige steder hvor vi har behov for opfølgning. Så fortsæt det gode arbejde J

 

 

Starup ved Varde: Der er observeret 1 voksendyr og muligvis 4 hvalpe af en lokal jæger. Muligvis er der efterfølgende nedlagt et eller flere dyr på lokaliteten af samme jæger, men opdatering mangler.

 

Højslev Nordøst for Skive: Stadig to voksendyr og et ukendt antal hvalpe, ingen dyr fanget/nedlagt. Yderligere opdatering mangler.

 

Krejbjerg, Salling: To voksendyr kommer stadig stabilt på foderplads. Lokal jæger har tilladelse til beskydning, der har været flere mislykkede forsøg og stadig er ingen dyr fanget eller nedlagt.

 

Ho Bugt: I perioden slut juli/start aug., En lokal jæger støder tilfældig på mårhund da han er ude at lufte hunden. Hunden stiller en hvalp, og denne indfanges og aflives. Derefter opsættes kamera og foderplads. Nogle dage efter er det planen at gøre et forsøg med hund på foderpladsen men netop den dag dukker mårhundene ikke op på foderpladsen. Yderligere opdatering mangler.

 

Reminder vedr. transport af levende mårhunde: For tiden har vi flere hvalpe ude med halsbånd på og i forbindelse med koordineringen af fangst og udsætning af disse, såvel som alle andre mårhunde er det vigtigt at I husker på at dyrene skal belastes mindst muligt og håndteres på en dyreetisk forsvarlig måde. I har som registrerede mårhundereguleringsjægere så længe I er en del af projektet en særlig tilladelse gennem projektet til at transportere levende mårhunde. Denne ret/mulighed kan ikke videregives til andre personer og det er ikke tilladt for andre personer udenfor projektet at transportere levende mårhunde. Det er vigtigt at dette respekteres.

 

Reminder vedr. indrapporteringer:

·          Det er vigtigt at I får udfyldt rapporterne omhyggeligt med rette dato og sted ( det skal være datoen for fangst/nedlæggelse og ikke den dag I indsamler dyret), samt en god forklaring af hvad det er det drejer sig om under bemærkninger. Hvis det har nogen sammenhæng til fx tidligere fangster eller relevante observationer så er det vigtigt at i nævner dette under bemærkninger.

·          Vær desuden opmærksom på at bruge en ”ren” skabelon hver gang, så der ikke fejlagtigt kommer oplysninger med fra en tidligere observation eller lignende.

·          Vurdering: En observation/fangst er kun sikker når I selv HAR SET DYRET ELLER HAR ET TROVÆRDIGT BILLEDE. Skriv gerne i bemærkningsfeltet om I selv har set/indsamlet dyret eller blot har set et billede af dyret. Ved evt. billedidentifikation af dyret, så skal billedet vedhæftes sammen med rapporten.


Siden sidst:

 

Fredag den 28. feb.: Morten og Christian i Tyskland efter Vedsted 2 f. Den fandt den død på en åben mark - det er overvejende sandsynligt at den er ramt af en bil på en nærliggende trafikeret vej.

 

Lørdag den 1. mar.: Vildtkonsulent (VK) Steen Fjederholdt melder om en trafikdræbt og verificeret MH mellem Frederiks og Karup.

 

Mandag den 3. mar.: VK Steen Fjederholdt melder om en verificeret fangst af MH i fælde ved Langkjærvej i Brande.

 

Tirsdag den 4. mar.: Brian på opfølgning på hhv. Jegum f og Lihme m. Jegum m har på det sidste siddet en del i en mindre skov med mange grævlingehuller – intet resultat af opfølgningen. Lihme m derimod blev fundet og med en ny mage – formentlig et ungdyr fra sidste år. De blev fanget på Oksbøl Skydeterræn ved nogle mindre vandhuller umiddelbart syd for Grærup Havvej. Lihme m fik lov at løbe igen og tæven blev taget med til hotellet for at bliver inddraget som ny Judas-mårhund.

 

Onsdag den 5. mar.: Preben på endnu en rekognoscering i Vejlerne som led i en ihærdig gennemgang af området. Hunden markerede på en gammel grav. Det viste sig at her sad mårhund – og ved hjælp fra en lokal jæger lykkedes det at få fanget et mårhundepar. Formentlig er det det mårhundepar, der løbende har været billeder af på vildtkamera, men som det ikke før nu er lykkes at lokalisere præcist. Hannen blev aflivet mens tæven er blevet bragt til hotellet for at bliver inddraget som ny Judas-mårhund.

Ved dyrlægeundersøgelsen ifb. med neutraliseringen kunne det konstateres at tæven var et voksent dyr på anslået 2 år der var beslået for ca. 14 dage siden. Det kunne endvidere konstateres at den ikke havde haft hvalpe sidste sæson.

 

Østerild f og Søvig 2m på Djursland, er gået i par. Der er i ugen gjort gentagne gange forsøg på at lokalisere dyrene for at se om de sidder ovenfor grav. Dette har dog ført til at i dyrene flytter sig ifb. pejlingen og efterfølgende går i grav.

 

Det er derfor vigtigt at i, hvis formålet med pejlingen er at skal lokalisere MH for at stedfæste lokalitet før en evt. fangst med stillende hund, nøjes med at krydspejle fra veje og stier hvor der er normal færdsel. Vi har fortsat stor aktivitet på bait-pladserne i området.

 

Løbende kommer der fortsat jævn strøm af  billeder af MH på vildtkamera ved Vest Stadil Fjord.

 

De nærmest forestående planer for opfølgning:

•                          I uge 11 følges der op på Vedsted m og Them f (såfremt den ikke løber på tur igen).

•                          Opfølgning ved VSF når det er muligt

•                          Der er hele tiden opmærksomhed på, hvornår lejligheden byder sig for muligheden af at gå til hhv. Kås m (og forhåbentlig VSF 5 f som ikke har sendt i lang tid) samt Østerild f (halsbåndsskifte) og Søvig 2 m der skal skilles ad.

•                          For alle andre dyr skal der hele tiden holdes øje med deres færden, og hvornår de bliver stationære og sidder i områder hvor det er muligt at gå til dem.

•                          Halsbåndsskifte indenfor den kommende måned: Lihme m, Søvig m, Them f og VSF m.

 

 

Generelt:

DJ og NST har netop forlænget aftalen om MH indsatsen for 2014-2015. Det betyder at vi nu kan gå ind i næste fase som inkluderer en yderligere forstærkning af det nuværende arbejde. Der skal rekrutteres og uddannes 8-10 nye MHRJ i løbet af foråret 2014. Det er herefter planen at vi skal om organisere og omstrukturere de områder i har tilsynet med pt. Dette for at skabe bedre mulighed for netværk og kontakt til lokale lodsejere og jægere, samt sikre en mindre radius i forhold til kørselstid og afstand til opgaverne.

 

Jeg vil i den forbindelse bede jer, (også NST) om at overveje hvem der kunne være kandidater til MHRJ. Har i gennem jeres kontakter personer der har opsyn med nogle af de områder der ligger langt fra jeres bopæl ville det være fornuftigt at spørge om det kunne have interesse.

 

Jeg forventer at indkalde til kursus for nye MHRJ i slutningen af april – maj. Uddannelsen vil vare 4 dage, hvoraf den sidste dag samtidigt vil være en  efteruddannelsesdag for de eksisterende MHRJ. De af jer som ikke har gennemført uddannelsen skal naturligvis gennemføre kurset sammen med de nye kandidater.

 

Jeg skal bede jer om at udskifte jeres kørsels og time registrering med vedh. skema. Som nogen måske har bemærket er der en ændring i statens takster mht. kørselsgodtgørelse.

Taksten for 2014 er 3.73 kr. pr. km. Slet derfor tidligere skema og erstat med vedh. fil.

 

Jeg vil endnu engang rykke jer for status på kameraer og fælder. Meld venligst tilbage til mig desangående.

 

God arbejdslyst. Nu bliver det vist forår.

 

Med venlig hilsen

 

Task-Force: malsi@nst.dk      psm@jaegerne.dk

 

 

 

Peter Smærup

Konsulent/Game and WildLife Manager

Hej alle 

 

Hermed sidste mårhunde nyt.

 

Udover nedenstående er der modtaget foto af mh ved Lem. Der er opsat kamera samt fælde dog desværre endnu ikke fangst (mh har været næsten inde i fælden men ombestemte sig desværre) 

 

I Hoven er der pbgra. af obs opsat kamera samt fælder.

 

"Bifangst" siden sidst har været et par grævlinge som blev glade for at blive lukket ud igen. 

 

NB: I naturriget på tv midtvest vises fangst af "Gørding" samt mage.

 

Mvh

 

Niels-Erik   

: Nyhedsbrev

Til orientering for HB samt Kredsformænd.

 

Nyt til MHRJ og Vildtkonsulenter

 

Uge 12

Fangst og vaccination af hhv. Jegum f og Kås m.

 

Den nye han Bankel Nor m, der i uge 10 blev udsat på vestkysten tæt ved Esbjerg, har taget turen på tværs af Jylland tilbage til det område han kom fra syd for Haderslev. Der blev han onsdag pejlet for at undersøge om han skulle have fundet tæven Bankel Nor f som vi ikke har fået positioner fra i et par uger nu. Desværre uden resultat mht tæven.

 

Bunken m som vi kun har fået ganske få positioner fra siden udsætningen i starten af januar, blev pejlet torsdag og befinder sig stadig i samme område ved Fuglsø Mose på Djursland. Der er nu også blevet indrapporteret billeder af ham optaget på vildtkamera. Han er umiddelbart ikke i par.

 

Uge 13

Indfangning og skift af halsbånd på Gørding m pga. batterifejl på halsbåndet. Gørding m har nu halsbånd 3256.

 

Fangst af en tæve i en privat fælde ved Stauning v. Ringkøbing Fjord og også observation af magen. Tæven blev udstyret med halsbånd og genudsat samme sted.

 

Uge 14

 

Tæven fra Stauning er blevet genfanget med mage. Tæven blev aflivet og hannen sidder nu i hotel.

 

Torsted f har i en periode siden 8. marts været stationær i området ved Skødshoved på Syddjurs. Der blev opsat kamera og der er siden optaget billeder af to mårhunde – men ikke af Torsted f. Hun er nu rykket væk fra området. Der iværksættes fangstindsats på mårhundeparret som hun forlod.

 

Der er desuden også optaget billeder af et mårhundepar på en foderplads nær Ebeltoft og af en enkelt mårhund på vildtkamera ved Strandgården i Vestjylland. Også på de lokaliteter iværksættes fangstindsats.

 

Rutinemæssigt halsbåndsskifte på Horsens m 3442

 

Fangstforsøg på Torsted f  og Bunken m på hhv. Syd- og Norddjurs. Torsted f sad i en grævlingegrav og Bunken m stak af fra mosen hvor den var blevet pejlet og gik også i grav.

 

 

Næste uge:

 

Vi vil indskærpe jer at være ekstra opmærksomme på hvor judas dyrene har gjort kortere eller længere ophold i en periode. Som med tilfældet ved Torsted f, var der tale om et etableret par i det område hvor hun opholdt sig i ca. 14 dage før hun gik videre. Dette blev verificeret via duftmarkering og vildtkamera.  

 

Vi fortsætter med fangst og vaccinering af Judasdyr.

 

 

Med venlig hilsen

 

Task Force

malsi@nst.dk      psm@jaegerne.dk

 

 

Peter Smærup

Konsulent

Danmarks Jægerforbund/Danish Hunters' Association

Molsvej 34, 8410 Rønde

Tlf.: +45 88 88 75 00

Direkte nr.: +45 88 88 75 61

Mob: +45 27802841

E-mail: psm@jaegerne.dk

www.jaegerforbundet.dk

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

02.04 | 01:48

E-mail: lidyafinance9@gmail.com
www.lidya.info
Whatsapp telefon: +12133737676

Ansøg om et lån på 3 %

...
06.12 | 09:01

Har du brug for et lån? skriv tilbage for flere detaljer med e-mailen nedenfor: lidyafinance9@gmail.com

...
22.09 | 19:17

Der er ikke skudt buk i Lyagerplantage i år.

...
10.06 | 01:42

Så er der skudt en lille seksende buk i Lyager torsdag aften kl. 2045.Så jagten er slut.
Vh. Villads Mikkelsen

...
Du kan lide denne side